Financiën

Financiële beschouwing

Financiële beschouwing

Resultaat overzicht baten en lasten 2022

Het overzicht baten en lasten sluit in totaal op een voordelig rekeningsaldo van € 3,0 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 7,6 miljoen en een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 4,6 miljoen.

 

X € 1.000

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Overheveling

6.783

V

I

Voorziening APPA

1.041

V

I

Verkoop blote eigendommen

555

V

I

Stormschade

302

V

I

Bouwvergunningen

231

V

I

Exploitatie zwembad

216

V

I

Servicekosten

142

V

I

Burgerzaken

116

V

I

Verkiezingen

101

V

I

Treasury rente

-753

N

I

Personele lasten

-541

N

I

BTW sport

-411

N

I

Algemene uitkering

-395

N

I

Voorziening verlofsparen

-260

N

I

Werkkostenregeling

-228

N

I

Zwerfvuil

-155

N

I

Thuiswerkregeling

-123

N

I

Diversen

1.041

V

I

Resultaat gewone dienst

7.663

Winstneming Kreken van Nibbeland

1.282

V

Winstneming Nico de Regtplein

-30

N

I

Toename voorziening Heer & Meester

-34

N

I

Toename voorziening Elementen

-5.850

N

I

Resultaat grondexploitaties

-4.632

N

I

Totaal resultaat

3.031

V

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28