Algemeen

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

De jaarrekening sluit in totaal op een voordelig rekeningsaldo van € 3,0 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 7,66 miljoen en een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 4,63 miljoen.

De vermogenspositie wordt vervolgens gecompleteerd met de ontwikkeling van de financiële positie. Daarbij wordt aandacht besteed aan het beschikbare weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit, het verloop van de Algemene reserve, het verloop van bezittingen (activa) en schulden (passiva) en de belangrijkste financiële ratio's.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28