Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Baten

X € 1.000

Programma + omschr

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Realisatie 2022

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

1.008

870

2.783

1.913

V

2 Schoon Heel & Veilig

30.749

30.875

30.505

-370

N

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

20.374

26.928

22.120

-4.808

N

4 Ondernemen & Ontspannen

2.864

2.324

2.837

513

V

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

47.987

54.809

56.725

1.916

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

17.357

17.372

17.414

42

V

Algemene uitkering

185.992

212.733

210.860

-1.873

N

Overige belastingen

663

596

632

35

V

Treasury

684

626

710

85

V

Dividend

1.400

1.118

647

-471

N

Overhead

967

1.072

1.834

761

V

VPB

Overige baten

851

2.261

2.187

-74

N

Totaal algemene dekkingsmiddelen

207.915

235.778

234.284

-1.495

N

Gerealiseerde totaalsaldo van baten

310.896

351.584

349.253

-2.331

N

Lasten

X € 1.000

Programma + omschrijving

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Realisatie 2022

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

5.818

6.204

6.244

-40

N

2 Schoon Heel & Veilig

73.547

81.333

74.423

6.910

V

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

24.473

33.831

30.484

3.347

V

4 Ondernemen & Ontspannen

12.181

13.146

12.640

507

V

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

165.800

185.998

173.687

12.311

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

628

594

674

-80

N

Algemene uitkering

6.114

6.114

V

Overige belastingen

54

54

53

1

V

Treasury

-536

-447

-80

-367

N

Dividend

Overhead

34.826

39.277

39.621

-344

N

VPB

Overige lasten

588

-859

-1.830

971

V

Onvoorzien

100

Totaal algemene dekkingsmiddelen

35.560

44.733

38.438

6.295

V

Gerealiseerde totaalsaldo van lasten

317.380

365.245

335.915

29.329

V

X € 1.000

Reserves

Begroting 2022

Bgr na wijziging

Realisatie 2022

Saldo

Programma + omschr

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

317.380

310.896

365.245

351.584

335.915

349.253

26.998

V

1 Bestuur & Dienstverlening

376

344

-32

N

2 Schoon Heel & Veilig

-829

2.906

1.244

8.678

3.912

5.528

-5.818

N

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

340

7.137

9.564

7.020

7.772

-1.674

N

4 Ondernemen & Ontspannen

100

888

253

-635

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

603

5.906

4.723

18.050

1.987

-14.879

N

6. Algemene dekkingsmiddelen

80

1.830

4.163

7.881

4.163

6.953

-928

N

Totaal mutaties in reserves

-749

5.779

18.450

32.110

33.144

22.837

-23.967

N

Gerealiseerd resultaat

316.631

316.675

383.695

383.695

369.059

372.091

3.031

V

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28