Programma's

Bestuur en dienstverlening

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

Nissewaard blijft in beweging. Samen met onze inwoners en partners brengen wij de gemeente een stap verder. De Nissewaarders staan daarbij centraal. Zij moeten zich thuis (kunnen) voelen in de gemeente. Dat geldt voor de inwoners van nu en die van de toekomst – de next generation. Over 20 jaar moet Nissewaard nog steeds een fijne plek zijn om te wonen en leven.
Als gemeente hebben we verschillende rollen ten opzichte van onze inwoners: soms een regelgevende en handhavende, een andere keer is de inwoner klant. En natuurlijk werken we samen, of dat nu vanuit overheids- of burgerparticipatie is. Actief burgerschap, betrokkenheid en meedoen zorgt voor de ruggengraat van de samenleving. We vragen inwoners met ons mee te denken, staan open voor initiatieven en maken deze mogelijk. Onze inwoners moeten niet alleen betrokken worden, maar zich ook gehoord voelen.

Onze dienstverlening is snel en goed en sluit aan bij de behoefte van onze inwoners. Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ook de nodige impact gehad op de organisatie en dienstverlening. Het deels thuis en deels op kantoor werken zorgde ervoor dat een nieuwe balans gevonden moest worden in de dienstverlening, die onze inwoner verdient. Digitalisering is daarbij een handig hulpmiddel, maar persoonlijk contact blijft mogelijk. We zijn ons ervan bewust dat we werken met gevoelige gegevens en zorgen ervoor dat we deze gegevens beschermen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wij staan voor transparantie.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Lasten

5.818

6.204

6.244

-40

Baten

-1.008

-870

-2.783

1.913

Saldo

4.811

5.334

3.462

1.872

Mutaties reserves

-56

-376

-344

-32

Totaal programma

4.754

4.958

3.118

1.840

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

6.244

1,9 %

2.783

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28