Programma's

Leren, participeren en ondersteunen

Leren, participeren en ondersteunen

Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen

Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma.  De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Lasten

165.800

185.998

173.687

12.311

Baten

-47.987

-54.809

-56.725

1.916

Saldo

117.814

131.189

116.962

14.227

Mutaties reserves

-603

1.183

16.063

-14.879

Totaal programma

117.210

132.372

133.025

-652

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

173.687

51,7 %

56.725

16,2 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28