Paragrafen

Corona

Inleiding

Het Coronavirus dat in 2020 zijn intrede deed, heeft een enorme impact op onze samenleving, de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de economie, op eigenlijk alles wat ons bezighoudt. Naast het grote persoonlijke en zakelijke leed dat Corona veroorzaakt, zien we ook de enorme veerkracht van onze lokale samenleving: onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen, inwoners en de gemeente die samen met én voor elkaar de schouders eronder zetten. Dat is heel mooi om te zien!

Binnen onze mogelijkheden steunen we onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners in deze moeilijke periode. Dat doen we financieel , maar ook via andere wegen. Ook in 2022 blijven we dat doen zolang dat nodig is. In dat kader hebben we als gemeente een bestemmingsreserve Corona-crisis ingesteld. Aanvullend op de getroffen rijksmaatregelen willen we hiermee onze lokale samenleving ondersteunen. We realiseren ons dat dat vanuit de gemeentemiddelen beperkt mogelijk zal zijn. Wij informeren u met periodieke rapportages hoe een en ander gaat uitwerken.  

Onze ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn, blijft overeind en daarom blijven wij investeren in onze mooie gemeente. Waar dat door de Corona-crisis lastig wordt, proberen we veel dingen op een alternatieve wijze, toch voor elkaar te krijgen!

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28