Programma's

Schoon, heel en veilig

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Lasten

73.547

81.333

74.423

6.910

Baten

-30.749

-30.875

-30.505

-370

Saldo

42.799

50.458

43.918

6.540

Mutaties reserves

-3.734

-7.434

-1.617

-5.818

Totaal programma

39.064

43.023

42.301

722

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

74.423

22,2 %

30.505

8,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28