Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert door!

De steeds sneller elkaar opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen en (ver)nieuwe taakgebieden vragen een andere rol van de overheid en dus van de manier van werken voor de medewerkers van Nissewaard. Thema's raken meerdere beleidsterreinen, steeds meer ook buiten de eigen organisatie en worden daardoor complexer, hierbij moet u denken aan de Omgevingswet, het Sociaal Domein en Duurzaamheid mede in combinatie met de voor ons liggende herstructureringsopgave. Het vraagt dat we ons zo organiseren dat we ons kunnen blijven aanpassen aan de veranderende omstandigheden en ruimte bieden voor een integrale aanpak. Dit is nodig om onze dienstverlening te blijven verbeteren en om samen met onze partners de maatschappelijke opgaves het hoofd te bieden.

Of het nu om nieuwe wetgeving, om technologische of maatschappelijke ontwikkelingen gaat, het heeft allemaal invloed op hoe wij als organisatie ons werk doen voor de mensen die wonen en werken in Nissewaard. Ons uitgangspunt hierbij is dat de organisatie niet zichzelf ontwikkelt, maar ontwikkelt doordat de medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Dat doen we door klantgericht, transparant en toegankelijk te zijn, samen te werken met partners en resultaten te boeken. We kunnen kritisch naar onze eigen werkwijze kijken en bedenken oplossingen die leiden tot verbetering. We werken samen, luisteren, zijn flexibel, geven en krijgen vertrouwen. We nemen ook zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van onze manier van werken. Ons doel is de klant beter te bedienen en ervoor te zorgen dat hij meer verantwoordelijkheid krijgt en neemt.

Met de ontwikkelingen als Opgavengericht werken, Zaakgewijs werken en Continu verbeteren wordt het steeds meer gebruikelijk om in verschillende samenstellingen samen te werken. We hebben eerder geconstateerd dat de bestaande organisatiestructuur de veranderende manier van werken onvoldoende ondersteunt. Dit heeft geleid tot het wijzigen van die structuur per 1 juli 2020. En om te kijken of we op de juiste weg zijn hebben we eind 2022 een evaluatie organisatieontwikkeling uitgevoerd. Met de lessen daaruit gaan we in 2023 verder aan de slag. Daarin zal aandacht zijn voor de verdere ontwikkeling van het eigenaarschap van medewerkers en het verder versterken van het leiderschap.

Met de verbouwing van het stadhuis is ook de werkplek aangepast aan de huidige tijdgeest. Dit geeft een extra impuls aan onze nieuwe manier van werken. Bij hybride werken, zoals we de nieuwe manier van werken noemen, kiezen wij de plek waar het beste gewerkt kan worden om onze resultaten te halen. We werken weer fysiek meer samen en ontmoeten elkaar. Het vernieuwde stadhuis biedt daar heel veel mogelijkheden voor. Geen vaste werkplekken meer en aandacht voor samenwerken, ontmoeten, verbinden en ontwikkelen. En als het werk daarom vraagt kan ook vanuit huis of vanuit een andere plek het werk worden uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28