Financiën

Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

Primitieve begroting 2022

Bijgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Saldo 2022

IV3

Wettelijk Taakveld

PGM + omschr

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

001

Bestuur

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

2.844

203

2.818

-1.575

2.923

1.778

-105

001

Bestuur

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

5

-5

001

Bestuur

PGM06 Overzichten

62

149

129

20

002

Burgerzaken

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

-1.008

2.458

-1.073

2.869

-1.208

2.781

135

89

003

Beheer overige gebouwen en gronden

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-773

4.282

-1.019

4.849

-1.055

4.186

37

663

003

Beheer overige gebouwen en gronden

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-465

538

-2.230

1.839

-4.006

3.132

1.776

-1.293

003

Beheer overige gebouwen en gronden

PGM06 Overzichten

-113

216

-73

183

-85

180

12

3

004

Ondersteuning organisatie

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

004

Ondersteuning organisatie

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-129

441

-129

420

-227

416

98

4

004

Ondersteuning organisatie

PGM06 Overzichten

-911

34.111

-1.016

38.336

-1.740

38.817

724

-481

005

Treasury

PGM06 Overzichten

-2.084

-536

-1.744

-447

-1.358

-80

-386

-367

007

Algem uitkering + uitk Gemeentefonds

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

276

276

304

-28

007

Algem uitkering + uitk Gemeentefonds

PGM06 Overzichten

-185.992

-212.733

6.114

-210.860

-1.873

6.114

008

Overige baten en lasten

PGM06 Overzichten

-474

304

-624

-1.378

-519

-2.286

-105

908

010

Mutaties reserves

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

-56

-376

-344

-32

010

Mutaties reserves

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-2.906

-829

-8.678

1.244

-5.528

3.912

-3.150

-2.668

010

Mutaties reserves

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-340

-9.564

7.137

-7.772

7.020

-1.792

118

010

Mutaties reserves

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-100

-888

-253

-635

010

Mutaties reserves

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-603

-4.723

5.906

-1.987

14.329

-2.736

-8.422

010

Mutaties reserves

PGM06 Overzichten

-1.830

80

-7.881

4.163

-6.953

4.163

-928

061

OZB woningen

PGM06 Overzichten

-10.835

407

-10.850

388

-10.886

476

36

-89

062

OZB niet-woningen

PGM06 Overzichten

-6.522

222

-6.522

207

-6.527

198

6

9

063

Parkeerbelasting

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-461

63

-491

63

-408

63

-83

064

Belastingen Overig

PGM02 Schoon Heel & Veilig

14

5

-1

1

5

064

Belastingen Overig

PGM06 Overzichten

-663

54

-596

54

-632

53

35

1

101

Crisisbeheersing en Brandweer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-131

5.648

-102

6.037

-170

6.875

67

-838

102

Openbare orde en Veiligheid

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-49

3.392

-49

3.733

-90

3.819

41

-86

102

Openbare orde en Veiligheid

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

119

119

43

77

201

Verkeer en vervoer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-405

16.431

-539

18.588

-536

14.605

-3

3.982

201

Verkeer en vervoer

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-244

99

-301

326

-383

258

82

68

201

Verkeer en vervoer

PGM06 Overzichten

-265

340

-1.564

475

-1.574

402

11

73

202

Parkeren

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-2.656

4.734

-2.531

4.850

-2.556

4.802

25

48

203

Recreatieve havens

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-2

-2

-2

204

Economische havens en waterwegen

PGM02 Schoon Heel & Veilig

8

8

5

3

205

Openbaar vervoer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

122

65

62

3

205

Openbaar vervoer

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-8

18

-8

18

-9

17

1

301

Economische ontwikkeling

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

241

241

237

4

301

Economische ontwikkeling

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

59

22

36

301

Economische ontwikkeling

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

513

714

-8

417

8

298

302

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

34

34

35

-1

303

Bedrijfsloket en -regelingen

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-80

174

-80

174

-68

167

-11

7

303

Bedrijfsloket en -regelingen

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-608

630

-183

355

-355

509

172

-154

304

Economische promotie

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-172

169

-215

218

-283

143

68

76

304

Economische promotie

PGM06 Overzichten

-56

419

-56

591

-94

495

38

96

401

Openbaar basisonderwijs

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

11

11

10

1

402

Onderwijshuisvesting

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-946

4.436

-1.107

5.242

-1.111

5.024

3

218

402

Onderwijshuisvesting

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-250

1.035

-388

972

-1

474

-386

498

403

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-48

127

-48

215

-63

190

16

25

403

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-4.121

6.855

-8.267

11.077

-5.130

7.464

-3.137

3.613

501

Sportbeleid en activering

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-2

1.332

-103

1.798

-116

1.241

13

557

501

Sportbeleid en activering

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

104

-87

298

-70

32

-17

266

502

Sportaccommodaties

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-997

3.744

-924

3.830

-801

3.871

-123

-41

503

Cultuurpresentatie, -prod -particip

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-2.082

6.098

-1.823

6.274

-1.995

6.195

172

79

504

Musea

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

119

164

-4

154

4

10

505

Cultureel erfgoed

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-8

246

-33

640

-34

608

1

31

505

Cultureel erfgoed

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

17

67

56

11

506

Media

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-589

1.303

-566

1.336

-585

1.216

19

120

506

Media

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

2.474

2.474

2.379

95

507

Openbaar groen (openlucht) recreatie

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-47

7.919

-152

11.351

-186

9.713

34

1.637

507

Openbaar groen (openlucht) recreatie

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

795

1.048

-75

1.512

75

-463

601

Samenkracht en burgerparticipatie

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-430

1.430

-430

1.472

-374

1.486

-55

-15

601

Samenkracht en burgerparticipatie

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-257

10.977

-7.234

16.757

-5.570

13.080

-1.664

3.677

602

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-8

1

-8

1

-6

2

-2

-1

602

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

38

3

3

602

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

2.223

3.359

-514

3.323

514

36

603

Inkomensregelingen

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-38.028

44.133

-33.857

50.655

-34.061

50.148

204

507

604

WSW en beschut werk

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-247

362

-247

296

-250

242

4

54

604

WSW en beschut werk

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

11

11

7

4

604

WSW en beschut werk

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-3.467

14.870

-3.446

15.015

-3.491

15.151

45

-136

605

Arbeidsparticipatie-instrumenten

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-309

5.105

-449

6.058

-610

6.483

161

-425

606

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-10

3.682

-13

3.868

-35

3.967

22

-100

671

Maatwerkdienstverlening 18+

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-744

16.214

-702

16.120

-655

15.946

-47

175

672

Maatwerkdienstverlening 18-

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

33.822

34.909

-6

34.808

6

101

681

Geescaleerde zorg 18+

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-802

21.257

-225

21.326

-2.689

17.479

2.464

3.847

682

Geescaleerde zorg 18-

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

203

203

-2

210

2

-7

701

Volksgezondheid

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-183

191

-193

211

-213

204

21

7

701

Volksgezondheid

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

5.190

-141

5.250

-170

5.068

29

182

702

Riolering

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-7.728

6.171

-7.966

6.261

-6.858

5.185

-1.108

1.076

703

Afval

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-14.366

11.576

-13.699

10.901

-14.218

10.896

518

5

704

Milieubeheer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

45

44

44

704

Milieubeheer

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1.991

-3.568

6.570

-1.827

4.145

-1.741

2.426

705

Begraafplaatsen en cremtoria

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-466

687

-560

743

-692

742

132

2

801

Ruimte en leefomgeving

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1.599

-30

2.958

-46

1.646

16

1.312

802

Grondexploitatie (niet bedrijventer)

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-19.128

18.778

-18.740

18.465

-13.051

17.418

-5.690

1.046

803

Wonen en bouwen

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-527

1.401

-2.050

3.583

-2.798

3.834

748

-251

803

Wonen en bouwen

PGM06 Overzichten

62

62

-9

54

9

8

Totaal

-316.731

316.731

-383.695

383.695

-368.369

365.338

-15.325

18.357

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28