Algemeen

Financiële samenvatting

Resultaatbestemming

Bij de resultaatbestemming 2022 wordt voorgesteld een bedrag van € 3,0 miljoen te storten aan de algemene reserve. Bij de stand op 1 januari 2023 van € 61,7 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de budgetoverheveling 2022->2023 (advies) waarin voorgesteld gaat worden aan de raad om € 6,8 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt de stand per 1 januari 2023
€ 57,9 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28