Paragrafen

Grondbeleid

Visie op grondbeleid

De gemeente Nissewaard wil middels het grondbeleid maximaal kunnen sturen op de realisatie van ruimtelijke doelstellingen voor de stad en de dorpskernen binnen de gemeente. Dit wil de gemeente bereiken door enerzijds actief in de ruimtelijke ontwikkelingen te participeren en anderzijds door faciliterend initiatieven van marktpartijen te ondersteunen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28