Paragrafen

Grondbeleid

Onderbouwing geraamde winstneming

BBV-regelgeving schrijft voor dat gemeenten winst moeten nemen in positieve plannen op basis van de percentage-of-completion-methode. Hierin wordt de voortgang van een project gerelateerd aan de realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de totale raming.

Per 31-12-2021 was reeds € 4,18 miljoen aan winst uit de complexen genomen. De complexen Nico de Regtplein, Kreken van Nibbeland, en Tiny Houses hebben een positief saldo op eindwaarde en komen dus voor winstneming in aanmerking. Uit de percentage-of-completion-berekening volgt dat in het complex Kreken van Nibbeland € 1,28 miljoen winst kan worden genomen. Daar staat tegenover dat in het complex Nico de Regtplein € 30.000 winst teruggestort moet worden. Verleden jaar is hier € 30.000 winst genomen, echter door de negatieve bijstellingen binnen het plan wordt deze winst nu niet meer voorzien. In het complex Tiny Houses kan nog geen winst worden genomen, omdat er nog geen grondverkopen hebben plaatsgevonden. Hiermee komt de totale winstneming uit op € 5,43 miljoen.

Geboekte winstneming per 31-12-2021

4.182.000

Winstneming complex Nico de Regtplein

-30.000

Winstneming complex Kreken van Nibbeland

1.283.000

Geboekte winstneming per 31-12-2022

5.434.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28